Privacyverklaring

Een PDF versie van deze privacy verklaring kun je hier downloaden.
Laatste update: 11 september 2019
 

1.Inleiding

Deze website www.sealskin.com (de “Site”) wordt beheerd door Coram international BV, opererend onder de naam Coram en gevestigd te Winde 3, 5667 AX Geldrop en in deze privacy verklaring ook “wij” of “ons” of “Coram” genoemd. Wij zijn blij met je interesse in ons bedrijf en onze producten waarbij je privacy respecteren en beschermen. In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun je dat lezen in onze cookieverklaring.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je:
 • de website van Sealskin bezoekt;
 • gebruik maakt of wil gaan maken van onze producten en of diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat in gangbare kanalen, zoals e-mail, de website, per telefoon of persoonlijk contact hebt gehad met een accountmanager, een service monteur of ons bezocht hebt op een beurs.;
 • een zakelijke relatie met Coram hebt;
 • je bij ons solliciteert.
De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.
Lees het onderstaande aandachtig om te weten hoe wij zullen omgaan met uw persoonsgegevens.
 

2. Informatie die wij over u kunnen verzamelen door gebruik van de site.

Wij kunnen online op verschillende manieren informatie over u verzamelen, zoals door uw gebruik van deze Site of door ons gebruik van cookies.
Op bepaalde delen van de site wordt u verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om u door ons te laten contacteren (hetzij telefonisch, per e-mail of per sms), of om uw vragen en opmerkingen door te geven. Als u dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:
 • Uw naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot een specifiek product;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;
 • Details van uw bezoek aan onze Site en de bronnen die u gebruikt.

3. Je persoonsgegevens verzameld door de site en door ons gebruikt

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen door de Site gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Om ervoor te zorgen dat de Site op een efficiënte manier aan je getoond wordt;
 • In het kader van relatiebeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
 • Om je informatie te bezorgen die je van ons gevraagd heeft;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor je hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren, voornamelijk door je te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Tenzij je ons verzocht hebt dit niet te doen, om je elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze producten en diensten (zie Uw rechten hieronder).

4. Internet cookies

De cookies vind je hier

5. Hoe wij je persoonsgegevens gebruiken die niet door de Site verzameld zijn

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Om je onze diensten en goederen te leveren en andere informatie waar je om gevraagd heeft;
 • In het kader van relatiebeheer en om de diensten die wij aan je geleverd hebben;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door je te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Tenzij je ons verzocht heeft dit niet te doen, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw rechten hieronder); of
 • Product Recall of het retourneren van geleverde producten.

6.Doorgeven van je persoonsgegevens verzameld door de site of op een ander manier.

Door ons je persoonsgegevens te bezorgen, erken je en ga je akkoord dat wij je persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:
 • Wij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep doen op externe dienstverleners (waaronder, bijvoorbeeld, andere merken van Coram, waartoe Sealskin behoort, of bedrijven en/of dienstverleners aangesteld door Coram om je gegevens te verwerken. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking orders, mailing of van betalingen of facturatie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheidsonderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; of
 • Je expliciet je toestemming geeft om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een externe toeleverancier gebruiken in onze dienstverlening naar u; op piekmomenten kunnen wij bijvoorbeeld een inmeet- en/of montageopdracht doorzetten naar een externe partij; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om je persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld, om onze verplichtingen naar de belastingdiensten na te komen) of om onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of Algemene Voorwaarden toe te passen of op te leggen, of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • Wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van de Site en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen. Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

7. Waar wij je persoonsgegevens bewaren en bewaartermijn

Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en de Site te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over je verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief in een land waar de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens minder streng is. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of de Site en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens.

 
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Coram. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Coram tenminste  één jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
 

8. Telefoongesprekken, e-mail, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen telefonisch contact met je opnemen, per e-mail, sms, persoonlijk bezoek of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot uw aankoop, reservering van een van onze diensten, inclusief een herinnering voor je afspraak telefonisch, per e-mail, per post of sms.
Uitgezonderd indien je bij ons hebt aangegeven dit niet te doen, kunnen wij je contacteren over onze producten en diensten, e-mail, sms of andere fysieke of elektronische middelen.
 

9. Je rechten    

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk schriftelijk te melden bij onze customer service (zie adresgegevens hieronder). Uiteraard hopen we hier samen uit te komen.
Je hebt wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Sealskin van je heeft en fouten te corrigeren. Je hebt eveneens het recht ons te vragen om je gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoeken ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken alsook ander vragen die u mogelijk heeft over ons privacy beleid of over die informatie die Sealskin over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot:
Sealskin
T.a.v. Customer Service
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk
 
Merk op dat jij je dient te identificeren met je identiteitskaart.
 

10. Wat als de privacyverklaring van Sealskin wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.sealskin.com. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2019.